اضافه شدن بخش‌های جنبی جدیدی به بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی

یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 18:7
اضافه شدن بخش‌های جنبی جدیدی به بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گوییبه گزارش حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا زمردیان رئیس جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در تشریح بخش‌های تازه این جشنواره اظهار کرد:بخش‌های جنبی جدیدی به جشنواره بیست و دوم اضافه شده است تا ضمن جلب مشارکت بیشتر مردم، موضوع شهرنشینی و خوب زندگی کردن در شهر از یک سو و بیان فرهنگ و آداب و رسوم و تاریخ ایرانیان به سایر مردم دنیا از طریق قصه از سوی دیگر مورد توجه قرار بگیرد.

ثبت نظر

ارسال