تاکید مردم بر امر به معروف و نهی از منکر مسئولان / کمبود آب در شهر‌های جنوبی کشور، مهم‌ترین ضعف مدیریتی است

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 22:40
نشست خبری ستاد امربه معروف و نهی از منکر در نمایشگاه قرآن برگزار شدبه ‌گزارش ‌خبرنگار ‌حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست ستاد‌ ‌امر به ‌معروف ‌و ‌نهی از ‌منکر ‌در شبستان ‌امام خمینی (ره ‌) در غرفه ‌ستاد ‌امر‌ به‌معروف‌ونهی ‌از ‌منکر ‌نمایشگاه ‌قرآن  ‌برگزار ‌شد.

ثبت نظر

ارسال