تشریح موارد قانونی مربوط به جانبازان و رزمندگان معسر

تشریح موارد قانونی مربوط به جانبازان و رزمندگان معسر

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشریح موارد قانونی ارائه خدمات جانبازان و رزمندگان معسر گفت: طبق قانون جانبازان معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و رزمندگان معسر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار دارند.

چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 6:40

، محمود پاکدل با اشاره به ماده ۸۸ قانون جامع برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت: در اجرای جزء «۱» بند «ب» این ماده از قانون تاکنون ۳۹ هزار و ۴۰۵ نفر از جانبازان معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند و ماهیانه نسبت به پرداخت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام می‌شود.

وی در خصوص رزمندگان معسر توضیح داد: بر اساس بند «ژ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به تمام جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدایی که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند بر عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد امور ایثارگران نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری ایران (ساتا) است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: پیش از تصویب قانون جامع برنامه ششم توسعه تعدادی از جانبازان زیر ۲۵ درصد و معسر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار گرفته‌اند و چنانچه اعتبارات قانونی آن در اختیار بنیاد قرار بگیرد، بنیاد نسبت به پذیرش و خدمات‌رسانی به آنان نیز اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال