تشکیل ستاد بحران سازمان اوقاف برای همراهی با حادثه دیدگان مناطق سیل زده

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 16:7

ثبت نظر

ارسال