جشنواره‌های فجر و بازشناسی ظرفیت‌های بومی از نگاه معاون هنری

جشنواره‌های فجر و بازشناسی ظرفیت‌های بومی از نگاه معاون هنری

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یادداشتی، به بررسی جشنواره‌های فجر و بازشناسی ظرفیت‌های بومی پرداخته است.

شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 6:36

، در یادداشت سیدمجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمده است:

اگر بخواهم برای هنر اعجازی متصور باشم، تداوم نقش اثرآفرین اش پس از مواجهه‌ی نخست مخاطب با وضعیت شهودی و کیفیت معنوی آن تواند بود. تحول ناگزیری که از پس تماشای تئاتری، خطی، طرحی، حجمی شکل می‌گیرد و در اضلاع فردی و ابعاد اجتماعی دامنه می‌یابد. همین نامیرایی اثر و حیات موثرش، معجزه می‌تواند باشد. کاروان جشنواره‌های هنری فجر امسال چنین مقصدی را اندیشیده اند و به تلاقی ارواح و اذهانی دل خوش داشته اند که خیرخواهانه، تعالی کیفیت زیست و ارتقا مدل‌ها و مؤلفه‌های فردی و گروهی را موجب می‌شوند. جمع جبری جشنواره‌های فجر با سبقت گرفتن از حوزه‌های رقابتی صرف و تولیدات جشنواره محور، امکان نخست خود را بر پایه‌ی بازشناسی و به کار گیری ظرفیت‌های بومی و توانش‌های سرزمینی و جذابیت‌های اقوام متمرکز نمود. اگر مقرر باشد جغرافیای متنوع سرزمین عزیز ایران چندان شناسا گردد که الهام بخش تولیدات هنری و تمایزات آفرینشی گردد، جشنواره‌های هنری فجر می‌تواند تجلی این تفرد باشد. الحان بومی، البسه‌ی اقوام، آئین‌های سرزمینی و اماکن و اسناد تاریخی می‌توانند مبدع این کارکرد تبلورآفرین هنر باشند که در این دوره، توزیع جغرافیایی فجر، نه محدود به پایتخت که چهار جانب عزیز ایران را درنوردید.

امکان قابل ذکر دیگر این دوره از جشنواره‌های فجر توجه خاص به رویکردهای پژوهشی و مباحث تئوریک هنر در قالب نشست‌ها، پانل ها و فراخوان‌های تولید پژوهش در فرآیندهای رقابتی می‌باشد که در کیفی‌تر جلوه دادن و عمق بخشی به اتفاقات هنری و رویدادی حوزه‌های مذکور نقش اثرگذاری ایفاد داشته است. این ویژگی با توجه به درصد آماری شرکت کنندگان که بدنه ی غالب آن را جوانان پس از انقلاب تشکیل می‌دادند، اسباب بازشناسی پیشینه‌ی هنر انقلاب و سیر تحول آن در ادوار گذشته و معرفه سازی چهره‌های برجسته و توانش‌های هنری را فراهم کرد.

دیگر امکان این دوره از فجر، اعتنابخشی به آثار ایرانی و تولیدات مبتنی بر تعریف و تصدیق گنجینه‌های بی تکرار ادبیات و هنر ایران زمین بوده است. معتقدیم انگاره‌های تمدنی و تعلقات دینی و مقتضیات زمانی چنان در تار و پود این جغرافیا متولد و متراکم شده است که اسباب اقتباس خلاق و بدایع هنری را ممکن نماید. بدین غرض، فراخوان‌ها و فرآیندهای اجرایی و ضوابط تشویقی و رویه‌های حمایتی، مقوّم این امکان گردیدند که خوشبختانه با نگاهی به نتایج آماری جشنواره‌ها در دو بخش رقابت و روایت وضع می‌توان توفیق نسبی امر را دریافت کرد.

از نکات خوشایند دیگر، افزایش قابل توجه حضور و اثرگذاری بانوان در فرآیند حرفه‌ای جشنواره‌ها، زمینه سازی مشارکت و انعقاد تفاهم نامه‌های اجرایی با مراکز دانشگاهی و فراهم ساختن زمینه‌های تجاری و تبادلات اقتصادی هنر و ارزش گذاری تولیدات هنری به منظور ارائه در داخل و خارج از کشور است که چشم امید بدان دارم که با آسیب شناسی این دوره از جشنواره‌های فجر و استخراج فرصت‌های مطلوبی که به دانش و تجربه‌ی همکاران و هنرمندان به تکمیل آنها همت خواهیم گماشت، در تبلور دستاوردهای هنری انقلاب در گام دوم پیش رو، مؤثر و متنعم باشیم.

اکنون و از پس مجاهدت‌های ستادهای اجرایی و علمی، فروتنانه چشم در راه مواجهات منتقدانه و اندیشه ورز مخاطبان ارجمند، رسانه‌های خردمند و دغدغه مندان حوزه‌ی فرهنگ و هنر باقی می‌مانیم که: "غرض نقشی است کز ما باز ماند"

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال