نظرسنجی: 46.5 درصد افراد بالای 50 تاکنون سینما نرفته اند

ساعت24 - 39.5 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند از آخرین باری که به سینما رفته اند حداقل بیش از 3 سال می گذرد.

جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 16:13

نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا درباره سینما رفتن افراد بالای 50 سال ایران نشان می دهد که 46.5 درصد این افراد سینما نرفته اند.

  10 درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که آخرین باری که به سینما رفته اند کمتر از یک سال پیش بوده است.

 4 درصد اعلام کرده اند آخرین بار بین 1 تا 3 سال پیش بوده که به سینما رفته اند.

 39.5 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند از آخرین باری که به سینما رفته اند حداقل بیش از 3 سال می گذرد.

 46.5 درصد نیز اعلام کرده اند تاکنون به سینما نرفته اند.

ثبت نظر

ارسال