نمایش مهتاب نصیرپور دوباره روی صحنه می‌رود

جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 21:3
نمایش مهتاب نصیرپور دوباره روی صحنه می‌رودبه گزارش حوزه تئاتر  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، «اثر پرتو‌های گاما بر گل‌های همیشه بهار» نخستین تجربه کارگردانی مهتاب نصیرپور براساس متنی از پل زیندل در تماشاخانه مهرگان اجرا می شود.

ثبت نظر

ارسال