واکنش سرپرست دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی به تخریب خانه مادری سایه

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 14:25
توضیحات سرپرست دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی درباره دلایل تخریب خانه مادری سایهبه گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، خانه مادری هوشنگ ابتهاج که چند وقتی است حاشیه هایی به همراه داشته روز جمعه تخریب شد و در پی این اتفاق مدیرکل میراث فرهنگی گیلان علت تخریب و رد ثبت خانه مادری هوشنگ ابتهاج را «عقاید سیاسی این شاعر» عنوان کرد.

ثبت نظر

ارسال