وحدت مردم منطقه و نفرتشان از آمریکا بیشتر شده است/می خواهند در زمینه موشکی و منطقه با ما صحبت کنند

سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 19:0
وحدت مردم منطقه و نفرتشان از آمریکا بیشتر شده است/می خواهند در زمینه موشکی و منطقه با ما صحبت کنندرحمانی فضلی گفت:وحدت مردم منطقه و نفرتشان از آمریکا بیشتر شده بطوریکه نتوانست روسیه و چین را با خود همراه کند.

ثبت نظر

ارسال