وزارت ارشاد از ناشران خصوصی کم حمایت می‌کند؟

دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 20:6
وزارت ارشاد از اکثر ناشران خصوصی حمایتی نکرد/ ثبات جامعه شرط لازم برای رشد صنعت نشر

ثبت نظر

ارسال