پیگیری حقوقی تخریب خانه مادری هوشنگ ابتهاج آغاز شد

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 23:1
آخرین اخبار از نحوه رسیدگی سازمان میراث فرهنگی به وضعیت خانه مادری سایهبه گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، همه چیز به ماجرای یک خانه تاریخی در رشت برمی‌گردد. خانه‌ای که به گفته هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه، خانه مادری اوست و نیازی نیست که برای ثبت ملی این خانه عکس یا دست‌نوشته‌ای از وی به میراث فرهنگی ارائه شود؛ زیرا اهالی محل و آدم‌هایی که در شهرداری هستند این را می‌دانند که این خانه، خانه مادری هوشنگ ابتهاج است.

ثبت نظر

ارسال