کارگردانی که به دنبال انتقال پیام انسانیت است/ کلاس‌های بازیگری به فکر سود مالی هستند تا تربیت هنرمند

پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 20:21

ثبت نظر

ارسال