کشف کتاب‌های قاچاق در کارگاه صحافی

کشف کتاب‌های قاچاق در کارگاه صحافی

چهار عنوان کتاب قاچاق در یک کارگاه صحافی در محدوده خیابان ۱۷ شهریور کشف و ضبط شد.

دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 19:30

،  کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرد، چهار عنوان کتاب را که به شیوه غیرقانونی (قاچاق) تکثیر شده و در حال صحافی بوده کشف کرده است. شمارگان هرکدام از چهار عنوان کتاب قاچاق در این کارگاه صحافی حدود هزار نسخه است. کتاب‌های مذکور با حکم قضایی ضبط، صورت‌جلسه و به انبار ویژه کتاب‌های قاچاق منتقل شد.
 
با تشکیل پرونده، مدیرمسئول این کارگاه صحافی که در محدوده خیابان ۱۷ شهریور جنوبی قرار دارد و نیز سرمایه‌گذار انتشار کتاب‌های یادشده تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

بنا بر اعلام، دبیرخانه دائمی کارگروه صیانت در محل اتحادیه مستقر و آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و اطلاعات همکاران و پدیدآورندگان است.

 انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال