Tag Name

ویدئو / مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله، غیراصولی انجام شده است؟

ویدئو / مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله، غیراصولی انجام شده است؟

ایجاد شکاف، اختلاف رنگ، اختلاف سطح و همچنین مواد و مصالح به‌ کار برده شده ...

ارتباط مجمع تقریب با گروه‌های شیعی عراق برای انسجام

ارتباط مجمع تقریب با گروه‌های شیعی عراق برای انسجام

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مجمع تقریب با گروه‌های شیعی در کشور ...

ارتباط مجمع تقریب با گروه‌های شیعی عراق برای انسجام

ارتباط مجمع تقریب با گروه‌های شیعی عراق برای انسجام

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مجمع تقریب با گروه‌های شیعی در کشور ...

پیشنهادهای یک فعال رسانه برای قوه قضاییه

پیشنهادهای یک فعال رسانه برای قوه قضاییه

مدیر مسئول «صراط نیوز» با بیان اینکه تغییراتی در رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه ایجاد شده ...

پیشنهادهای یک فعال رسانه برای قوه قضاییه

پیشنهادهای یک فعال رسانه برای قوه قضاییه

مدیر مسئول «صراط نیوز» با بیان اینکه تغییراتی در رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه ایجاد شده ...