Tag Name

چرا برخی فیلم‌های سینمایی در گیشه شکست می‌خورند؟

چرا برخی فیلم‌های سینمایی در گیشه شکست می‌خورند؟

ساعت 24- بیشتر فیلم‌های سینمایی در گیشه موفق نیستند تا جایی که درصد بالایی از ...

چرا برخی فیلم‌های سینمایی در گیشه شکست می‌خورند؟

چرا برخی فیلم‌های سینمایی در گیشه شکست می‌خورند؟

ساعت 24- بیشتر فیلم‌های سینمایی در گیشه موفق نیستند تا جایی که درصد بالایی از ...

بهنام شرفی با پای شکسته روی صحنه می رود

بهنام شرفی با پای شکسته روی صحنه می رود

نمایش «بوی گند دهن خانم مارکز» که به دلیل شکستگی پای بهنام شرفی دو روز ...