Tag Name

کشف بقایای یک زن باستانی در کنار جواهرات رومی

کشف بقایای یک زن باستانی در کنار جواهرات رومی

بقایای یک زن باستانی در کنار جواهرات نادر رومی در روسیه کشف شد.

کشف آثار باستانی دوهزارساله در کرواسی

کشف آثار باستانی دوهزارساله در کرواسی

بقایای یک ارابه رومی و فسیل اسب با قدمت تقریبی دوهزارساله در کرواسی کشف شد.

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

باستان‌شناسان در ترکیه بخش‌هایی از یک دژ باستانی هفت‌هزارساله را در تپه «یوموک تپه» کشف کردند.

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

باستان‌شناسان در ترکیه بخش‌هایی از یک دژ باستانی هفت‌هزارساله را در تپه «یوموک تپه» کشف کردند.

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

باستان‌شناسان در ترکیه بخش‌هایی از یک دژ باستانی هفت‌هزارساله را در تپه «یوموک تپه» کشف کردند.

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

باستان‌شناسان در ترکیه بخش‌هایی از یک دژ باستانی هفت‌هزارساله را در تپه «یوموک تپه» کشف کردند.

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

کشف دژ هفت‌هزارساله در ترکیه

باستان‌شناسان در ترکیه بخش‌هایی از یک دژ باستانی هفت‌هزارساله را در تپه «یوموک تپه» کشف کردند.

کشف آثار سه‌هزارساله در انگلستان

کشف آثار سه‌هزارساله در انگلستان

باستان‌شناسان انگلیسی اخیرا از کشف مجموعه‌ای از سلاح‌ها و ابزارهای حدودا سه‌هزارساله در شرق لندن ...

رونمایی از ۳۰ تابوت چوبی باستانی در مصر

رونمایی از ۳۰ تابوت چوبی باستانی در مصر

وزارت آثار باستانی مصر به صورت رسمی از ۳۰ تابوت چوبی باستانی که اخیرا در ...

بازگشت اثر باستانی غارت‌شده از آلمان به افغانستان

بازگشت اثر باستانی غارت‌شده از آلمان به افغانستان

یک موزه آلمانی واقع در «هامبورگ» یک کتیبه باستانی را به افغانستان بازمی‌گرداند.