Tag Name

علی شادمان بازیگر فیلم جدید برادران محمودی شد

علی شادمان بازیگر فیلم جدید برادران محمودی شد

علی شادمان به جدیدترین فیلم سینمایی برادران محمودی پیوست.

اولین بازیگر به «مردن در آب مطهر» پیوست

اولین بازیگر به «مردن در آب مطهر» پیوست

علی شادمان به جدیدترین فیلم سینمایی برادران محمودی با عنوان «مردن در آب مطهر» پیوست.

علی شادمان «مردن در آب مطهر» را تجربه می کند

علی شادمان «مردن در آب مطهر» را تجربه می کند

علی شادمان به جدیدترین فیلم سینمایی برادران محمودی با عنوان «مردن در آب مطهر» پیوست.

نمایش دو فیلم ایرانی در سالگرد استقلال افغانستان

نمایش دو فیلم ایرانی در سالگرد استقلال افغانستان

همزمان با صدمین سالگرد استقلال افغانستان دو فیلم «رفتن» و « چند متر مکعب» از ...

نمایش دو فیلم ایرانی در سالگرد استقلال افغانستان

نمایش دو فیلم ایرانی در سالگرد استقلال افغانستان

همزمان با صدمین سالگرد استقلال افغانستان دو فیلم «رفتن» و « چند متر مکعب» از ...

«دلدار» پایان خوشی خواهد داشت

«دلدار» پایان خوشی خواهد داشت

بهزاد فراهانی که در سریال رمضانی «دلدار» در ایام رمضان در قاب تلویزیون دیده شد، ...

«دلدار» پایان خوشی خواهد داشت

«دلدار» پایان خوشی خواهد داشت

بهزاد فراهانی که در سریال رمضانی «دلدار» در ایام رمضان در قاب تلویزیون دیده شد، ...