Tag Name

بنیاد بوعلی در ابن‌سیناپژوهی مرجعیت ملی پیدا کند

بنیاد بوعلی در ابن‌سیناپژوهی مرجعیت ملی پیدا کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید بنیاد بوعلی‌سینا در زمینه ابن‌سیناپژوهی حالت مرجعیت ملی ...

۵+۱ اتفاق خوب برای موزه‌های دانشگاهی در سال ۹۷/پایان یک روایت

۵+۱ اتفاق خوب برای موزه‌های دانشگاهی در سال ۹۷/پایان یک روایت

موزه‌های دانشگاهی در کشورمان، مکان‌های ناشناخته‌ای بودند که از ۱۰ سال پیش همزمان با افتتاح ...

یک مقایسه آماری در سینما + جدول

یک مقایسه آماری در سینما + جدول

۲۱۳ میلیارد تومان بودجه سازمان سینمایی در مقایسه با عملکردهای ۹ ماهه یا سالیانه موسسات ...

یک مقایسه آماری در سینما + جدول

یک مقایسه آماری در سینما + جدول

۲۱۳ میلیارد تومان بودجه سازمان سینمایی در مقایسه با عملکردهای ۹ ماهه یا سالیانه موسسات ...