Tag Name

بازخوانی انقلاب و دفاع مقدس تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

بازخوانی انقلاب و دفاع مقدس تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری امور مجلس و استان‌های حوزه هنری راه مقابله با ...

تلاش برای تاسیس انجمن‌های صنفی در آموزش هنر/ دیدگاه ها بررسی شد

تلاش برای تاسیس انجمن‌های صنفی در آموزش هنر/ دیدگاه ها بررسی شد

تعدادی از مدیران آموزشگاه‌های آزاد هنری با مدیرکل دفتر موسیقی و سرپرست دفتر آموزش و ...

عده‌ای به ظاهر روشنفکر به دنبال ایراد شبهه به عاشورا هستند

عده‌ای به ظاهر روشنفکر به دنبال ایراد شبهه به عاشورا هستند

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه عاشورا فرصت طلایی برای ارتقاء جایگاه معنوی انسان‌ها ...

عده‌ای به ظاهر روشنفکر به دنبال ایراد شبهه به عاشورا هستند

عده‌ای به ظاهر روشنفکر به دنبال ایراد شبهه به عاشورا هستند

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه عاشورا فرصت طلایی برای ارتقاء جایگاه معنوی انسان‌ها ...

عده‌ای به ظاهر روشنفکر به دنبال ایراد شبهه به عاشورا هستند

عده‌ای به ظاهر روشنفکر به دنبال ایراد شبهه به عاشورا هستند

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه عاشورا فرصت طلایی برای ارتقاء جایگاه معنوی انسان‌ها ...

چیزی که به‌عنوان استندآپ کمدی‌ به خورد ما می‌دهند

چیزی که به‌عنوان استندآپ کمدی‌ به خورد ما می‌دهند

اسماعیل امینی با بیان این‌که متاسفانه فکر می‌کنیم هرچیزی که مال دیگری است می‌توانیم به ...