Tag Name

درمورد دستمزد بازیگران هیچ قانون نوشته شده‌ای وجود ندارد!

درمورد دستمزد بازیگران هیچ قانون نوشته شده‌ای وجود ندارد!

در بخش چهارم گزارش دستمزد بازیگران مرد و زن سینمای ایران، با مسعود ردایی، تهیه‌کننده ...