Tag Name

ویدئو / ته‌سیگار؛ جسمی کوچک، بلایی بزرگ

ویدئو / ته‌سیگار؛ جسمی کوچک، بلایی بزرگ

ته‌سیگار یا همان فیلتر، از سال ۱۹۳۵ به سیگار اضافه شد اما تا دهه ۵۰ ...

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

مصر در راستای احیای صنعت گردشگری خود امسال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار اتاق را ...

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

مصر در راستای احیای صنعت گردشگری خود امسال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار اتاق را ...

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

مصر در راستای احیای صنعت گردشگری خود امسال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار اتاق را ...

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

"مصر" ۱۵ هزار اتاق به ظرفیت گردشگری خود اضافه کرد

مصر در راستای احیای صنعت گردشگری خود امسال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار اتاق را ...

معرفی هیات انتخاب فیلم‌های ایرانی در جشنواره فیلم رشد

معرفی هیات انتخاب فیلم‌های ایرانی در جشنواره فیلم رشد

اسامی هیات انتخاب آثار ایرانی چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد منتشر شد.