Tag Name

چیزی که به‌عنوان استندآپ کمدی‌ به خورد ما می‌دهند

چیزی که به‌عنوان استندآپ کمدی‌ به خورد ما می‌دهند

اسماعیل امینی با بیان این‌که متاسفانه فکر می‌کنیم هرچیزی که مال دیگری است می‌توانیم به ...

برگزاری میزگردی درباره «شعر سپید»

برگزاری میزگردی درباره «شعر سپید»

میزگرد ادبی درباره خصوصیات، گرایش‌ها و آسیب‌های شعر سپید برگزار می‌شود.

«پیراهن بی‌درز مریم» طغیانی علیه زندگی منفعلانه است

«پیراهن بی‌درز مریم» طغیانی علیه زندگی منفعلانه است

جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «پیراهن بی‌درز مریم» نوشته‌ی ندا کاووسی‌فر با حضور بزرگان موسیقی ...

«پیراهن بی‌درز مریم» طغیانی علیه زندگی منفعلانه است

«پیراهن بی‌درز مریم» طغیانی علیه زندگی منفعلانه است

جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «پیراهن بی‌درز مریم» نوشته‌ی ندا کاووسی‌فر با حضور بزرگان موسیقی ...