Tag Name

شفاف‌سازی مالی مرحله پیش‌پا افتاده«شفافیت» است/معمای رده‌بندی سنی

شفاف‌سازی مالی مرحله پیش‌پا افتاده«شفافیت» است/معمای رده‌بندی سنی

رئیس سازمان سینمایی ضمن تشریح ابعاد اجرایی طرح «رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی»، انتشار فهرست‌های مالی ...

حضور مردم در تمام عرصه‌ها را باید به رسمیت بشناسیم

حضور مردم در تمام عرصه‌ها را باید به رسمیت بشناسیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این موضوع که حضور مردم را ...

سنگ "موفقیت" در کوه‌های خراسان پیدا می‌شود

سنگ "موفقیت" در کوه‌های خراسان پیدا می‌شود

در ایران سنگ «سیترین» در کوه‌ها و دشت‌های مازندران، همدان، کرمان، قم، کرمانشاه و گاها ...