Tag Name

«خورشید کاروان» به برج میلاد رسید/ اجرا از ۱۷ مهر

«خورشید کاروان» به برج میلاد رسید/ اجرا از ۱۷ مهر

نمایش «خورشید کاروان» در بیست و نهمین سال اجرای خود، از ۱۷ تا ۲۶ مهرماه ...

«خورشید کاروان» به برج میلاد رسید

«خورشید کاروان» به برج میلاد رسید

نمایش «خورشید کاروان» در بیست و نهمین سال اجرای خود، از ۱۷ تا ۲۶ مهرماه ...

«سکوت سفید» آماده اجرا می‌شود/سلب آرامش انسان مدرن از خود و دیگری

«سکوت سفید» آماده اجرا می‌شود/سلب آرامش انسان مدرن از خود و دیگری

کوروش سلیمانی از روی صحنه بردن نمایش «سکوت سفید» که از جمله نمایشنامه‌های کوتاه تام ...

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

پوستر نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که از مهرماه در خانه ...

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

پوستر نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که از مهرماه در خانه ...

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

انتشار پوستر و آغاز فروش بلیت نمایش «آزمایشگاه متروک»

پوستر نمایش «آزمایشگاه متروک» به نویسندگی و کارگردانی منصور صلواتی که از مهرماه در خانه ...

«هوشنگ لاک‌پشته» به کمک محیط زیست می‌رود/ چسبیدن آدامسی روی لاک

«هوشنگ لاک‌پشته» به کمک محیط زیست می‌رود/ چسبیدن آدامسی روی لاک

کارگردان نمایش «هوشنگ لاک‌پشته» که با حضور کودکان در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی ...