Tag Name

مسوولان کمیته‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

مسوولان کمیته‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

علی ثابت نیا، مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در احکامی جداگانه، مسوولان ...

مدیران کمیته‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

مدیران کمیته‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با صدور احکامی جداگانه مدیران چهار بخش ...

فراخوان سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

فراخوان سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

فراخوان سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با هدف شناسایی، ظرفیت‌سازی و حمایت از فعالیت‌های ...

مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شد

مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شد

مدیر کل دفتر موسیقی و رییس سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، علی ثابت‌نیا را ...

استعفای دست جمعی خانواده  موسیقی

استعفای دست جمعی خانواده موسیقی

​شهرام صارمی مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در پی استعفا علی ترابی ...

استعفای دست جمعی خانواده  موسیقی

استعفای دست جمعی خانواده موسیقی

​شهرام صارمی مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در پی استعفا علی ترابی ...