Tag Name

موزه‌ها چقدر در گردشگری اصفهان تاثیر دارند؟

موزه‌ها چقدر در گردشگری اصفهان تاثیر دارند؟

نتایج یک تحقیق در اصفهان بر اساس اظهارات جامعه‌های آماری نشان می‌دهد که بین وضعیت ...

نظر خانواده‌ها درباره برنامه‌های کودک صداوسیما

نظر خانواده‌ها درباره برنامه‌های کودک صداوسیما

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد با توجه به دیدگاه خانواده‌ها، بعد اقتصادی برنامه‌های کودک صداوسیما ...

چند درصد مردم برنامه‌های صداوسیما را در نوروز دنبال کردند؟

چند درصد مردم برنامه‌های صداوسیما را در نوروز دنبال کردند؟

ساعت24 -نتایج نظرسنجی‌های ملی بهارانه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان داده که ۷۴ درصد مردم ...