Tag Name

مردم نمی‌دانند دست‌فروشان کتاب مافیا هستند

مردم نمی‌دانند دست‌فروشان کتاب مافیا هستند

یک ناشر می‌گوید: مردم از کتاب‌های قاچاق خبر ندارند و نمی‌دانند دست‌فروشان کتاب مافیا هستند.

تصاویر دیده نشده از پشت‌صحنه «بازی تاج و تخت»

تصاویر دیده نشده از پشت‌صحنه «بازی تاج و تخت»

ساعت 24-عکس‌هایی دیده نشده از پشت صحنه سریال «بازی تاج و تخت» را ببنید.

«هزار و یک روز»، «تلقین شفابخش» و «طرح‌واره درمانی»

«هزار و یک روز»، «تلقین شفابخش» و «طرح‌واره درمانی»

کتاب‌های «هزار و یک روز»، «تلقین شفابخش» و «طرح‌واره درمانی» منتشر شدند.

چند نکته مهم در قاچاق کتاب

چند نکته مهم در قاچاق کتاب

«دریافت یارانه و استفاده از کاغذ با قیمت ارز دولتی»، «پروانه‌های متعدد نشر» و «ترجمه‌های ...